Өөртөө итгэлтэй бяцхан үрийг өсгөх нь

Өөртөө итгэлтэй бяцхан үрийг өсгөх нь

Өөртөө итгэлтэй бяцхан үрийг өсгөхөд хэрэг болохуйц 7 зөвлөгөөг танд хүргэе.

1. Нөхцөлгүйгээр хайрла

2. Анхаарал хандуул

3. Урамшуулж дэмж

4. Шинэ зүйлс туршихад нь тусла

5. Магт

6. Итгэл хүлээлгэ

7. Нийгэмшихэд нь тусла

Дэлгэрэнгүй унших бол:

Өөртөө итгэлтэй бяцхан үрийг өсгөх нь
Өөртөө итгэлтэй бяцхан үрийг өсгөх нь

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn