Discovery-Warner Media нэгдэл төрнө ингэсэн үү дээ?

AT&T болон Discovery нар 30 тэрбум ам.долларын бонд босгожээ.
Discovery-Warner Media нэгдэл төрнө ингэсэн үү дээ?

Ирэх сард хийгдэхээр төлөвлөгдөөд байсан Discovery-Warner Media нэгдлийн санхүүжилтийг AT&T болон Discovery нар 30 тэрбум ам.долларын бонд амжилттай босгосноор шийдэж чадлаа.

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn