Дархлаажуулалтын мэдээ

Өнөөдөр Улаанбаатар хотод суурин 36 цэг, түр 2 цэгт 38 багийн 132 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 9:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.
Дархлаажуулалтын мэдээ

Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Эх сурвалж: ulaanbaatar.mn

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn