Өнөөдөр ажиллаж байгаа дархлаажуулалтын цэгүүд

Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.
Өнөөдөр ажиллаж байгаа дархлаажуулалтын цэгүүд

Улаанбаатар хотод өнөөдөр дархлаажуулалтын суурин 37 цэг, түр хоёр цэгт 39 багийн 135 эмч, ажилтан ажиллана.

Та өөрт ойр байрлах аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.

Цэгүүдийн байршлыг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn