Нийслэлд суурин 36 цэг, түр 2 дархлаажуулалтын цэг ажиллана

Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.
Нийслэлд суурин 36 цэг, түр 2 дархлаажуулалтын цэг ажиллана

Өнөөдөр нийслэлд суурин 36 цэг, түр 2 цэгт 38 багийн 132 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn