6-12 дугаар ангийн сурагчдын амралт ирэх сарын 20-ноос эхэлнэ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралт эхлэх хугацаа.
6-12 дугаар ангийн сурагчдын амралт ирэх сарын 20-ноос эхэлнэ

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэлтэй онцгой байдлын зэрэглэлтэй холбоотойгоор Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/38 дугаар тушаалаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн II, III дугаар улирал буюу хоёрдугаар хагас жилийн эхлэх, дуусах хугацааг тогтоосон билээ.

Энэхүү хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын сургуулийн II хагас жилийн хичээл 2 дугаар сарын 14-ний-өөс 4 дүгээр сарын 1 хүртэл үргэлжилж, 4 дүгээр сарын 4-10-ны өдрүүдэд нэг долоо хоног амарсан.

Харин гуравдугаар улирлын хичээл 4 дүгээр сарын 11-ээс эхэлсэн бөгөөд дараах хуваарийн дагуу зуны амралт эхэлнэ. Үүнд:

- 1-3 дугаар ангийн сурагчдын амралт 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс

- 4-5 дугаар ангийн сурагчдын амралт 6 дугаар сарын 13-ны өдрөөс

-6-12 дугаар ангийн сурагчдын амралт 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхэлнэ.

Эх сурвалж: Боловсролын ерөнхий газар

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn