Хуваарь: ЭЕШ энэ сарын 23-26-нд болно

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төв пэйж хаягаар авах боломжтой.
Хуваарь: ЭЕШ энэ сарын 23-26-нд болно

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах ЭЕШ-ын төвүүдийн мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргасан байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төв пэйж хаягаар авах боломжтой.

Харин шалгуулагч шалгалтад ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлж ирнэ. Үүнд:

  • Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэхүйц баримт бичиг

  • Бүртгэлийн хуудас / Энэ оны төгсөгч өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хуудасны шалгуулагчийн булангаас бүртгэлийн хуудсаа хэвлэн авч сурч буй сургуулийнхаа захирлаар гарын үсэг зуруулж, тамга даруулан баталгаажуулсан байх, өмнөх оны төгсөгчийн бүртгэлийн хуудас QR кодоор баталгаажсан байх тул шууд хэвлэн авна/

  • Суудлын хуваарь /та өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хуудасны шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч хэвлэж авна/

  • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ байна.

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn