Тэтгэлэг цуврал №5: Азийн хөгжлийн банкны тэтгэлэг 2022

Сонгон шалгаруулалтад нийт 140 оюутанд Тайландад 100% тэтгэлэгтэй суралцах боломжийг олгоно.
Тэтгэлэг цуврал №5: Азийн хөгжлийн банкны тэтгэлэг 2022

Тэтгэлгийн тухай ерөнхий мэдээлэл:

АХБ (Азийн хөгжлийн банк)-ны тэтгэлэг нь Японы засгийн газраас эдийн засаг, менежмент, шинжлэх ухаан, технологийн салбарын чиглэлээр олгодог тэтгэлэг юм.

Уг тэтгэлэг нь зөвхөн магистрын зэрэгт хамаарах бөгөөд тэнцсэн оюутнууд сонгосон мэргэжлээсээ хамаараад 1-2 жил хугацаагаар Тайланд улсын Азийн технологийн их сургууль (Asian Institute of Technology)-д суралцах боломжтой.

Тэнцсэн оюутнуудын зардлыг Японы засгийн газраас 100% хариуцах бөгөөд үүнд эрүүл мэндийн даатгал, сурах бичиг, онгоцны тасалбар, сургалтын төлбөр зэрэг орно.

Өргөдлийг 2022 оны 3 дугаар сарын 31 хүртэл хүлээж авах ба хариу гарах өдөр тухайн үед зарлагдана.

Суралцах боломжтой чиглэлүүд:

Уг сургууль 3 кампустай бөгөөд мэргэжлээсээ хамаараад дараах кампусуудад суралцана. Үүнд:

1. Инженерчлэл болон технологийн сургууль

 • Программ хангамж

 • Электроник

 • Компьютерын шинжлэх ухаан

 • Мэдээллийн менежмент

 • Аж үйлдвэрийн инженерчлэл ба менежмент

 • Дизайн ба үйлдвэрлэлийн инженерчлэл

 • Мехатроник

 • Микроэлектроник

 • Зайнаас тандан судлах, газарзүйн мэдээллийн систем

 • Харилцаа холбоо

 • Аж үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн инженерчлэл

 • Нанотехнологи

 • Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи

 • Барилга, инженерчлэл, дэд бүтцийн менежмент

 • Геотехник ба гео орчны инженерчлэл

 • Бүтцийн инженерчлэл

 • Тээврийн инженерчлэл

 • Усны инженерчлэл ба менежмент

 • Геосистемийн хайгуул, газрын тосны геоинженер

 • Оффшорын технологи ба менежмент.

2. Экологийн сургууль

 • Хөдөө аж ахуйн систем ба инженерчлэл

 • Усны нөөцийн менежмент

 • Эрчим хүч

 • Хүнсний инженерчлэл ба био процессын технологи

 • Целлюлоз ба цаасны технологи

 • Жендер ба хөгжлийн судалгаа

 • Байгалийн нөөцийн менежмент

 • Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжлийн төлөвлөлт

 • Байгаль орчны инженерчлэл ба менежмент

 • Хотын менежмент

 • Агробизнесийн менежмент

 • Тогтвортой хөгжлийн төлөөх уур амьсгалын өөрчлөлт

3. Менежментийн сургууль

 • Технологийн менежмент

 • Олон улсын бизнес

 • Олон улсын нийтийн менежмент

 • Бизнесийн удирдлага

 • Банк санхүү

Тэтгэлгийн шалгуур:

 • Монгол Улсын иргэн байх

 • 35-аас доош настай байх

 • Бакалаврын дипломтой байх

 • Мэргэжлээрээ дор хаяж 2 жил ажилласан байх

 • TOEFL 80+, IELTS 6+ оноотой байх

 • Өргөдөл явуулах

Өргөдөл явуулах холбоос: admission

Эх сурвалж: brightscholarships.com

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn