ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдэл

Монголын анхны олон нийтийн нээлттэй хувьцаат медиа холдинг компани
Connect :
ТэнГэрЛиг Медиа Нэгдэл
Press Center
www.presscenter.mn