Мона Лиза

Шинжлэх ухааны чиглэлээр нийтлэгч, чөлөөлт уран бүтээлч
Connect :
Мона Лиза
Илүү ихийг
Press Center
www.presscenter.mn