Нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийг "e-Mongolia"-аар бүртгэнэ

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо "e-Mongolia" системд нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийн бүртгэх үйлчилгээг цахимжуулан, нэгтгэлээ.
Нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийг "e-Mongolia"-аар бүртгэнэ

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо "e-Mongolia" системд нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийн бүртгэх үйлчилгээг цахимжуулан, нэгтгэлээ.

Тус үйлчилгээ авахын тулд:

1. www.e-mongolia.mn сайтаар нэвтрэн орох

2. Үйлчилгээнүүд цэсээс СОНГУУЛЬ гэсэн дэд цэсийг сонгох

3. Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгууль болон Сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгууль гэснээс сонголтоо хийнэ

4. Нам эвсэл эсвэл Бие даан нэр дэвшигчээр бүртгүүлэх гэснийг сонгон, бүртгүүлэх юм байна.

Эх сурвалж: www.polit.mn

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn