Энэ сард тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө олгох хуваарь

Хуваарийн дагуу хүүхдийн мөнгийг зургаадугаар сарын 20-ноос олгоно.
Энэ сард тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө олгох хуваарь

Энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас гаргажээ.

Хуваарийн дагуу хүүхдийн мөнгийг зургаадугаар сарын 20-ноос олгоно. Насны хишгийг энэ сарын 23-нд, нийгмийн халамжийн тэтгэврийг 15, 23-нд олгох аж.

Харин ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламжийг зургаадугаар сарын 15, 23-наас олгохоор байна.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn