Есөн дүүрэгт 120 сая мод тарихаар төлөвлөжээ

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг нийслэлд хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил болон агаар, орчны бохирдлыг бууруулах асуудал хариуцсан орлогч П.Баттөр танилцуулав.
Есөн дүүрэгт 120 сая мод тарихаар төлөвлөжээ

Тэрээр “Ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд гурван зорилго дэвшүүлэн, 2022-2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Ингэснээр Улаанбаатар хотын ойн сангийн хомсдол, доройтлыг бууруулах, түймэрт өртсөн, хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн, мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулан нөхөн сэргээж, ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлнэ. Бүх төрлийн хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажлыг 3,350 га талбайд хийнэ. Түүнчлэн нийслэлийн иргэдийн эрүүл, ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийг нэмэгдүүлж, агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулж, “Хотын иргэний аюулгүй байдал”-ыг хангах зорилгоор нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ” гэв.

Нийслэлийн хэмжээнд 12 га гаруй талбайд ойжуулалт хийснээр ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ нийслэлийн нийт нутаг дэвсгэрийн 23%-д хүрч нэмэгдэнэ гэдгийг тодотголоо. Нийслэлийн есөн дүүрэгт ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах зэргээр нийт 120 сая мод тарихаар төлөвлөжээ. Зөвлөлийн гишүүд мод тариад өнгөрөх биш, модны ургалт, арчлалт, хамгаалалтад анхаарах хэрэгтэйг онцолж байлаа.

Мөн хувийн хэвшлийнхэн хашаа, хайс татахаас илүүтэйгээр ногоон байгууламжаар хашаа хийж, нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгааг тодотгож байв. “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг нийслэлд хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 350 дугаар тогтоол, “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг үндэслэн, холбогдох бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдтэй уялдуулан боловсруулжээ.

Эх сурвалж: www.polit.mn

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn