2022 онд хийж буй тохижилтын ажлын гүйцэтгэл ямар түвшинд явна вэ?

2022 онд улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр нийт 195 тохижилтын ажил хийж байна.
2022 онд хийж буй тохижилтын ажлын гүйцэтгэл ямар түвшинд явна вэ?

Эх сурвалж: ulaanbaatar.mn

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn