Монголын ипотекийн корпорац: Худалдаа хөгжлийн банк 10%-ийг эзэмшдэг

Монголын ипотекийн корпорацаас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хүргэж байна.
Монголын ипотекийн корпорац: Худалдаа хөгжлийн банк 10%-ийг эзэмшдэг

МИК-ын ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулгын мэдээлснээр 2004 онд байгуулагдсан Засгийн газар орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоо бий болгох талаар олон улс, банк санхүүгийн байгууллагаас зөвлөгөө авсан. Тэдний зүгээс хоёрдогч зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах, хувийн хэвшилд тулгуурласан тогтолцоо үүсгэхийг зөвлөсний дүнд 2006 онд Монголын Ипотекийн Корпорац байгуулагджээ.

Тус хувьцаат компанийн 17.23%-ийг Төрийн өмчит компаниуд, 82.73%-ийг 6 арилжааны банк, 20 аж ахуйн нэгж эзэмшдэг бөгөөд үлдсэн 0.03%-ийг 190 иргэн эзэмшдэг ажээ.

Шууд үзэх:

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn