Улсын хэмжээнд 20 сая төл бойжиж байна

Мал төллөлт баруун бүсэд 80.9, хангайн бүсэд 76.1, төвийн бүсэд 67.0, зүүн бүсэд 69.5%-тай үргэлжилж байна.
Улсын хэмжээнд 20 сая төл бойжиж байна

2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны байдлаар төллөвөл зохих 27.9 сая эх малын 20.2 сая буюу 72.4% нь төллөлөө. Мал төллөлт баруун бүсэд 80.9, хангайн бүсэд 76.1, төвийн бүсэд 67.0, зүүн бүсэд 69.5%-тай үргэлжилж байна.

Улсын хэмжээнд 20 сая төл бойжиж, бойжилт 99.1%-тай байна.

Эх сурвалж: Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn