Иргэний хөдөлгөөнүүд мэдээлэл хийлээ

Иргэний хөдөлгөөнүүд нэгдэж, цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж, байр сууриа илэрхийлэв.
Иргэний хөдөлгөөнүүд мэдээлэл хийлээ

Тодруулбал, манай улсад амьдарч байгаа гадаадын зарим иргэн Шинжааны хөдөлгөөн гэх хөдөлгөөнийг байгуулж болзошгүй байгаа тухай мэдээллийг хүргэлээ. Тухайн хөдөлгөөнийг хэн байгуулж, санхүүжилт нь хэрхэн хийгдэж байгаа зэрэг асуудалд болгоомжтой хандахыг иргэний хөдөлгөөнүүд анхааруулан уриалж байна.

Мөн нийгэм, цаг үеийн асуудлаар иргэний хөдөлгөөнүүд мэдээлэл хүргэж, байр сууриа илэрхийлэв.

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn