ХУУЛЬ: Ажил олгогч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг асардаг ажилтанг зайнаас болон бүтэн бус ажиллах нөхцөлийг хангана

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 144 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхийг уриалж байна
ХУУЛЬ: Ажил олгогч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг асардаг ажилтанг зайнаас болон бүтэн бус ажиллах нөхцөлийг хангана

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn