ХУУЛЬ: Туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах нь

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад Туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний талаар тусгасан.
ХУУЛЬ: Туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах нь

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn