ХУУЛЬ: Аливаа дарамтыг үл тэвчих орчинг бүрдүүлэх нь

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг энэ оны 1-р сарын 1-нээс дагаж мөрдөж эхэлсэн. Тус хуулийн зарим зүйл, заалтуудаас хүргэж байна.
ХУУЛЬ: Аливаа дарамтыг үл тэвчих орчинг бүрдүүлэх нь

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn