ХҮН: Хүүхдийн паркт нээлттэй ногоон байгууламж барих шаардлагатай

Хөдөлмөрийн Үндэсний Намын бүлгийн нийслэл, дүүргийн төлөөлөгч нар хүүхдийн паркийн асуудлаар мэдээлэл хийж байна.
ХҮН: Хүүхдийн паркт нээлттэй ногоон байгууламж барих шаардлагатай

Хөдөлмөрийн Үндэсний Намын бүлгийн нийслэл, дүүргийн төлөөлөгч нар хүүхдийн паркийн асуудлаар мэдээлэл хийж байна.

Тус намын төлөөлөл Хүүхдийн паркийг зориулалтаар нь ашиглах асуудлыг өнгөрсөн жилээс эхлэн хөндөж, байр сууриа тууштай илэрхийлж ирсэн. Нийслэлээс Хүүхдийн паркийг үндсэн зориулалтаар нь ашиглах шийдвэр гаргаж байгаа нь сайшаалтай ч газар төлөвлөлтийн хувьд шаардлагагүй зохион байгуулалт хийж, олон мянган машины зогсоол, ресторан, кино театртай болох шаардлага байхгүй гэж үзэж байгаа аж. Харин үүний оронд хүүхдүүдэд зориулсан нээлттэй ногоон байгууламжийг бүрэн утгаар нь бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэх байр суурийг илэрхийлж байна.

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn