Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 550 мянган төгрөг болголоо

Энэ шийдвэр нь ирэх оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ.
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 550 мянган төгрөг болголоо

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хороо өчигдөр хуралдаж, Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох асуудлыг хэлэлцлээ.

Улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэг цагт 3,273 төгрөг 81 мөнгө буюу сард 550 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлэхээр Үндэсний хорооноос тогтоов.

Ингэснээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөг байсныг 31% буюу 130 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж байгаа юм.

Мөн 2024 онд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2023 оны 1 дүгээр улиралд багтаан Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хорооноос шинэчлэн тогтоохоор боллоо.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn