Эрдэм шинжилгээний бага хуралд урьж байна

"Монгол Улсын ядуурлыг бууруулах арга зам" сэдэвтэй эрдэм шинжилгээний бага хурал болох гэж байна.
Эрдэм шинжилгээний бага хуралд урьж байна

Доорх линкээр орж удирдамжтай танилцана уу: http://institute.gov.mn/udirdamj.pdf?fbclid=IwAR0VqQr1r8n0ashqPEBHFBojVuNr-fEP-Fb1R2h7bMhf07koN7LeArXa7tg

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны олон нийтийн суваг

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn