2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрт иргэдээс санал авч эхэллээ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаар иргэдийн санал асуулгын тухай мэдээлэл хүргэж байна.
2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрт иргэдээс санал авч эхэллээ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт саналаа өгснөөр иргэд амьдарч буй орчноо сайжруулах, тулгамдсан асуудлуудаа шийдэхэд шууд оролцох боломж бүрддэг билээ. Саналыг улсын хэмжээнд өнөөдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл цахимаар хүлээн авах юм байна.

Шууд үзэх:

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn