BLOCK.MN платформын нээлтийг Монгол ТВ болон Тэнгэр ТВ шууд дамжуулна

Цахимаар хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой.
BLOCK.MN платформын нээлтийг Монгол ТВ болон Тэнгэр ТВ шууд дамжуулна

Өнөөдөр орой Монгол ТВ болон Тэнгэр ТВ 21:00 цагаас эхлэн үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын төсөл хэрэгжүүлэгч, хөгжүүлэгчдэд олон нийтээс санхүүжилт босгоход туслаx, теxнологид суурилсан платформ "Block.mn" нээлтийг шууд дамжуулна.

BLOCK.MN-ий анхны харилцагч болох "UB Group"-ийн хэрэгжүүлж буй Vision tower, Central Park гэдэг хоёр төсөл танилцуулагдаж, энэ хоёр төсөлд хөрөнгө оруулж, өгөөжөө хүртэх үүд хаалга олон нийтэд нээгдэх юм. Та www.invest.ubgroup.mn  вэбсайтаар дамжуулан дээрх хоёр төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч, цахимаар хөрөнгө оруулах боломжтой.

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn