Хоёр тэрбумын тендерт оролцоход 10 сая төгрөг байршуулдаг боллоо

Хуулийн төсөл батлагдсанаар тендерт оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгжид тулгарч буй санхүүгийн ачааллыг бууруулах томоохон боломж бүрдэж байгаа.
Хоёр тэрбумын тендерт оролцоход 10 сая төгрөг байршуулдаг боллоо

Цар тахлын дараах эдийн засгийг эрчимжүүлэх зорилгоор төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгжийн харилцааг хялбаршуулж зардлыг бууруулах, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат, хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болгохоор болсон. Тиймээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг парламентаар саяхан баталсан билээ.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар тендерт оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгжид тулгарч буй санхүүгийн ачааллыг бууруулах томоохон боломж бүрдэж байгаа. Хуулийн онцлох заалтыг жишээ тайлбартайгаа хүргэе.

С.Уянга

Эх сурвалж: Зууны мэдээ сонин

Уулзвар

No stories found.

Гэрлэн дохио

No stories found.

Зогсоол

No stories found.
Press Center
www.presscenter.mn